complete

 

Logopedie

Kunnen communiceren is essentieel voor intermenselijk contact en participatie in de samenleving. Het is zo gewoon dat we ons niet realiseren wat de impact is wanneer dit niet vanzelf gaat. Het lectoraat logopedie heeft als doel de zelfredzaamheid van mensen met een communicatieve beperking te verbeteren.

 

In het project COMPLETE van het lectoraat Logopedie is als doel gesteld om de samenwerking tussen logopedisten en ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te optimaliseren. De vraag aan ons team 'Latest Solutions' is om een of meerdere tools te ontwikkelen die logopedisten kunnen inzetten om de samenwerking te optimaliseren. Concrete prototypes van producten of diensten of communicatiemiddelen die ouders en logopedisten in een gesprek kunnen gebruiken.

Binnen het scrum team 'Latest Solutions' bestaan er drie rollen, namelijk: Understand, create en deliver. Mijn rol in dit project is create. Ik ga hier in op het visualiseren en vertalen van onderzoek naar concepten, ideeën en prototypes. Middels meerdere iteraties en testen worden zo door de create rol visuele tools ontwikkeld. 

Vanuit onderzoek, denk aan interviews, enquetes, desk research, testen bij doelgroep en veel overleg met de opdrachtgever, zijn er verschillende keuzes gemaakt. Het team is uiteindelijk binnen het concept: 'Samen zijn we een team' tot twee tools gekomen welke de samenwerking tussen ouder en logopedist zullen optimaliseren.

'THUIS MET TOS' APP

De 'Thuis met TOS' app is ontwikkeld om de samenwerking en communicatie tussen ouder en logopedist te verbeteren. Het grote voordeel van een app is dat je deze altijd en overal bij de hand hebt. 

 

De app wordt per ouder/kind gepersonaliseerd. Hij bevat nieuwsberichten, een agenda met logopedie afspraken, informatiefilmpjes omtrent TOS en logopedie (de logopedist kan desgewenst filmpjes toevoegen per kind/ouder om de app beter passend te maken), een voortgangsrapport, en notitie functie waar de ouder dingen kan noteren die hij/zij wil bespreken in de volgende behandeling. Ook kan de ouder hier foto’s of filmpjes meesturen. 

18837903.png

Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol in het behandeltraject van kinderen met TOS. In de praktijk blijkt dat het van belang is dat in de thuissituatie veelvoudig wordt geoefend. De app draagt hier dan ook aan bij. Allereerst door een reminderfunctie om de ouder desgewenst te helpen herinneren aan het doen van oefeningen, en een oefenfunctie waarin de logopedist iedere behandeling evalueert en oefeningen toewijst welke de ouder met het kind kan doen met behulp van de app. Ook kan de logopedist hier foto’s of filmpjes meesturen, zodat de ouder zijn kind bezig ziet, of waar de logopedist  de oefening bijvoorbeeld even laat zien. 

 

Communiceren met ouders van een niet Nederlandse afkomst vergt meer aandacht om informatie over te brengen. Soms worden dingen niet goed begrepen. Om deze reden heeft de Thuis met TOS app een vertaalfunctie. De taal welke de ouder het fijnst vindt kan gekozen worden. Ook kan de ouder bij de oefeningen de uitspraak beluisteren indien gewenst. Verschillende functies kunnen aan of uit gezet worden, naar wens van de ouder. 

14.png

STICKERBOEK

Het concept ‘samen zijn we een team’ gaat met de app in op de ouder en de logopedist, maar het kind behoort natuurlijk ook tot dit team, en kan ook gemotiveerd worden om bij te dragen aan de behandeling en samenwerking. Daarom is een stickerboek ontworpen als tweede tool. In dit speels opgemaakte stickerboek plakt de logopedist werkbladen en oefeningen passend bij het kind. Er is hier ook ruimte voor notities, voor als de logopedist of ouder nog iets kwijt wil hierbij. 

01.png

Achterin het boek begint het stickeren. Na elke keer oefenen mag het kind een sticker plakken. Op deze manier wordt het oefenboek minder snel vergeten, omdat het kind actief meedenkt aan het meenemen van het stickerboek en doen van de oefeningen. Door de verschillende stickerplaten en dus ‘leefgebieden’, maakt het kind van elke plaat een mooie eigen creatie. Ook wordt hier de mogelijkheid gegeven om onbewust weer te oefenen door het kind dingen te laten benoemen die hij/zij ziet. Achterin het stickerboek zijn verschillende passende stickervellen toegevoegd om het boek helemaal compleet te maken! 

 

Het is natuurlijk ook mogelijk dat een ouder geen voorstander is van een applicatie. Daarom maken ouder en logopedist bij het eerste gesprek afspraken over wat zij beide fijn vinden in de samenwerking. Deze afspraken worden aan de hand van een formulier vastgelegd. Zo is voor beide partijen duidelijk wat de bedoeling is. Wil de ouder de app niet gebruiken dan kan er ook alleen gebruik worden gemaakt van het stickerboek. En indien de ouder de app wel wil gebruiken kunnen de logopedist en ouder in het eerste gesprek de app doorlopen en hier afspraken over maken. 

 

Op deze manier heeft ieder ‘teamlid’ inspraak in het proces. Want samen zijn we een team!

 

Met deze tools pakken wij aan op meerdere punten binnen de samenwerking tussen de ouder en logopedist. Een toevoeging voor de logopedie! 

Inhoud_TB.png